Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bildiri Gönderimi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği olarak pandemi aşılarının etkisine, meslektaşlarımızın deneyimine ve yüksek bilincine güvenerek yüz yüze düzenleyeceğimiz kongremizde buluşmayı planlıyoruz.

Bildiri Gönderimi için Son Kabul Tarihi; 14 Ocak 2024’tür.

Bildiri gönderimi ile ilgili olarak teknik yönden destek için ve bilimsel danışma için de Dr. Ateş Kara (ateskara@hacettepe.edu.tr),Dr. Ergin Çiftçi (erginciftci@gmail.com) veya Dr. Hasan Tezer'e (hasantezer@yahoo.com) ulaşabilirsiniz.

Bildiri başvuruları; sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. İlk aşamada, sizlerden tercihiniz olan sunum şeklini belirtmenizi rica ediyoruz, ancak, sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçileceği için, sözlü sunum tercih etmeniz durumunda da bildirinizi poster olarak sunmanızı rica etmek durumunda kalabiliriz.

Kongremizde sunulmak üzere kabul edilmiş olan posterlerin tamamının özeti ve seçili posterlerin tam poster hali ile olan içeriği Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi’nde yayınlanacaktır. Bu bağlamda Kabul edilen posterlerin özetlerinin girilmiş olması yeterli olacaktır.

Kongremiz için sunumu kabul edilen ve programda yer alan, ancak kongrede kabul edilebilir bir sebep olmaksızın sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler Çocuk Enfeksiyon Dergisi’nde yayınlanamayacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 26 Ocak 2024 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamasını rica etmekteyiz.

Bildiri Yüklerken Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
  • Bildirilerin kabul edilmesinden sonra kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
  • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online olarak bildiri gönderme olanağına sahip olmayan araştırıcıların, Dr. Ateş Kara (ateskara@hacettepe.edu.tr) veya Dr. Ergin Çiftçi (erginciftci@gmail.com) ile irtibata geçmesini rica ederiz.
  • Bildirinin sunuş biçimi (sözel / poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
  • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
  • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
  • Yazarların isimlerinde; çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  • Özet; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
  • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
  • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kabul edilen poster bildirilerin kongre sırasında sunulabilmesi için, yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Sözlü bildirilerde ise sunucu yazarın kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.


Önemli Tarihler
Bildiri gönderimi için son kabul tarihi: 14 Ocak 2024
Kabul edilen sözel ve posterlerin tam metin girişleri için son tarih: 21 Ocak 2024
Bildirisi kabul edilen katılımcıların kayıt işlemlerini tamamlaması için son tarih: 26 Ocak 2024

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

E-posta : info@arkadyas.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.