Gün
Saat
Dakika
Saniye

Ana Konular

 • Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar (AFR, Seroloji, PCR ve Kültür) Tanı Yöntemleri ve Sonuçlarının Yorumlanması
 • Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Viral Ensefalitler
 • Konjenital Enfeksiyonlar
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 • HIV
 • Akut Gastroenteritlerde Tanı ve Tedavi
 • Unutulan Enfeksiyon Hastalıkların Yeni Yüzü
 • LYME Hastalığı
 • Tuberküloz
 • Özellikli Enfeksiyonlar (Dirençli Mikroorganizmalar)
 • Mrsa Enfekisyonları (Toplum Kökenli veya Sağlık Hizmeti Kaynaklı)
 • Yeni Antimikrobiyal Ajanların Pediatride Kullanımı
 • Dirençli Bakterilere Eski Çözümler
 • Uyuz: Zor Vakalar
 • Son Zamanlarda Ortaya Çıkan Fungal Enfeksiyonlar (Candida Auris) ve Tedavisi
 • Gelecekte Bağışıklama
 • Ulusal Aşı Takvimindeki Yenilik Gereksinimleri
 • Maternal İmmunizasyon
 • Beşli Aşılar Faz Çalışmaları
 • Enfeksiyon Hastalıklarında Trend Topik Yayınlar
 • Mikrobiyota
 • Enfeksiyon Hastalıklarında Probiyotiklerin Yeri
 • Enfeksiyon Kontrol Programları (Korunma Yöntemleri)
 • Çocukluk Çağında Viral Enfeksiyonlardan Korunma
 • Meningokok Enfeksiyonlarından Korunma Yöntemleri
 • Küresel İklim Değişikliğinin Ülkemize Etkileri ve Ülkemizdeki Enfeksiyon Hastalıkları Üzerine Etkileri
 • Zorunlu Hizmette Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Olmak
 • Çocuk Enfeksiyoncularının Hukuki Sorumluluğu
 • Aşı Sonrası İstenmeyen Etkilerin Aileler ile Paylaşımı
 • Aşı ve Bağışıklamanın Kazanımları
 • Çocuk Hasta Polikliniğinde Enfeksiyon Yönü ile Değerlendirme İpuçları